Süreç

Her süreç dinlemekle başlar.

Görev Odaklı

Her projeye, müşterilerimizin misyonunu, vizyonunu ve değerlerini anlayarak başlar, tasarlanmış formun bu temel hedefleri nasıl yansıtıp güçlendirebileceğini düşünerek kararlar alırız. Bu, fikir oluşturmanın temeli ve tasarım başarısının nihai ölçümüdür.

Ait Olduğu Yerle İlişkilendirmek

İçinde çalıştığımız doğal çevrenin ve toplulukların belirli niteliklerini ve ihtiyaçlarını anlamak çok önemlidir. Her tasarım ve her süreç, kullanıcının ve mekanın bir yansımasıdır. Uzak arazilerde kamp yapmak, topluluklara ulaşmak veya sağlık etki değerlendirmeleri yapmak ile kentsel yoğunluk ve su havzası kalıplarının ayrıntılı analizini yapmak olsun, hizmet verdiğimiz kullanıcıları ve yerleri anlamak için her zaman derinlemesine analiz yaparız.

Disiplinlerarası Düşünme

İşimiz, her projenin başarıya ulaşması için doğru ekibi ve doğru süreci oluşturmaktır. Her tasarıma en iyi şekilde yaklaşmak için işbirlikçi bir süreçte, ilgili uzmanlar ile paydaşlarla, entegre tasarım ekipleri oluşturuyor ve yönetiyoruz. Firma kültürümüzün temeli, her projenin uygulamalı bilgi yoluyla tasarım potansiyelini geliştirmesi ihtiyacıdır. Teknik stratejilerin ve sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve gerçek dünyadaki sonuçların analizi yoluyla ekiplerimiz, müşterilerimizin hedeflerini karşılayan ve aşan sürdürülebilir yüksek performanslı çözümler üretmek için, tasarım tutkusunu eleştirel düşünceyle birleştirir.

Seçenekleri Keşfetmek

Seçeneklerle tasarım yapmak, çalışma şeklimizin temelidir. Tasarıma, birden fazla fikri ardışık ölçeklerde test eden, müşterilere sürecin her adımında ilgili ve bilinçli kararlar verme fırsatı veren yinelemeli bir konuşma olarak yaklaşıyoruz. Süreç boyunca; el çizimlerinden, dijital modellerden, ölçekli çizimlerden ve detay maketlerine kadar çeşitli araçlar kullanıyoruz.

Uzmanlık ve Alçakgönüllülük

Güçlü tasarım uzmanlığını, dinlemeyi bilen ilgi çekici ekiplerle birleştiriyoruz. İyi fikirlerin her yerden gelebileceğine dair kültürel bir inanca sahibiz. Ekibimize, uzman danışmanlarımıza, müşterilerimize ve kullanıcı gruplarımıza zengin ilham kaynakları olarak bakıyoruz. Müşterilerimizin gelecek için misyon, değer ve vizyonlarının benzersiz bir ifadesi olan ilham verici sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmak için, ön yargılardan kaçınmaya ve bu bütünsel bakış açısıyla yeni fikirleri test etmeye çalışıyoruz.

Yüksek Performans

Yapılı çevre, küresel kaynaklarımızın önemli bir miktarını kullanır. Sürdürülebilir tasarımda ulusal lider olmak için, tasarımın ortak çevremize, insan sağlığına ve esenliğine getirebileceği olumlu etki konusunda tutkuluyuz. İster ulusal ve ister uluslar arası sertifikalar gibi kararları takip ediyor, ister sadece doğru olanı yapıyor olsun, tasarım ekiplerimiz her ölçekte yenilikçi, düşünce lideri projeler yaratmak için, güzelliği bina performansı bilimi ile birleştirir.

Araştırma & Geliştirme

Bir keşif duygusu ve gelecek için güçlü bir vizyondan besleniyoruz. Projelerimiz aracılığıyla, mesleğin ilerlemesine yardımcı olurken proje potansiyelini en üst düzeye çıkarabilecek soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Araştırma ve geliştirme çabalarımız, genellikle tasarım topluluğu, üniversiteler ve STK'lardan, dış uzmanlarla çalışan disiplinler arası tasarım ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Bina yönetmeliklerine, enerji performansına, sağlık veya yüksek performanslı işyerlerine yönelik yenilikçi yaklaşımlar hakkında araştırma yaparken, sorunları her zaman bölgeden mahalleye, kampüse, bireysel binaya ve bina sakinlerine kadar geniş bir ölçekte ele alıyoruz.

İlişkileri Geliştirmek

İşimizin %80'inden fazlası sürekli müşterilerle ve her yeni projeyi uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olarak görüyoruz. Müşteriler, müteahhitler, mühendisler, işbirliği yapan tasarımcılar ve topluluk üyeleri de dahil olmak üzere tüm proje ortaklarımıza çok değer veriyor ve saygı duyuyoruz. Bu ilişkiler sadece daha iyi sonuçlar üretmekle kalmaz, aynı zamanda işimizi daha ödüllendirici ve anlamlı kılar.